محمدرضا رضائی-بیشتر از یک نفر

محمدرضا رضائی

محمدرضا رضائی

نویسنده و مروج علوم فضایی هستم و چند سالی است به تدریس نویسندگی و تولید محتوا مشغولم. یادگیری درباره علوم فضایی، ستاره‌شناسی، کسب و کار، تدریس و آموزش هیچ وقت در من تعطیل نمی‌شوند!


دوره ها

2

میانگین امتیاز

4.46

دنبال کننده

12

 محتوای کاربردی: 4.38 از 4 رای
 نحوه ارائه استاد: 4.38 از 4 رای
 کیفیت صدا و تصویر و تدوین: 4.63 از 4 رای

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود