محمد علی شفا-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد علی شفا
نام کاربری: mohammadalishafa
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 3325
تعداد افراد دنبال کننده: 7

من کی ام

محمدعلی شفا هستم لیسانس متالورژی ودانش آموخته مدیریت اجرایی یک چندپتانسیلی که ده ها رشته علمی و ورزشی را تست کردم وحالا شدم یک اقیانوس به عمق ؟؟؟نمیدونم چه عمقی دارم، شاید خیلی جاها خیلی عمیق نباشم ولی کافی هستم و حالا دارم از این اقیانوس دیگران را سیراب میکنم شما هم بفرما https://plusplus360.com

محمدعلی شفا هستم لیسانس متالورژی ودانش آموخته مدیریت اجرایی
یک چندپتانسیلی که ده ها رشته علمی و ورزشی را تست کردم وحالا شدم یک اقیانوس به عمق ؟؟؟نمیدونم چه عمقی دارم، شاید خیلی جاها خیلی عمیق نباشم ولی کافی هستم
و حالا دارم از این اقیانوس دیگران را سیراب میکنم
شما هم بفرما

اگر دوست دارید درباره من و مسیری که توش قدم برداشتم بیشتر بدونید حتما ماجرای حال خوش افسردگی را مطالعه کنید

m.shafaaa@gmail.com

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود