حامد صمدیان زاده-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حامد صمدیان زاده
نام کاربری: modernps1998
تاریخ عضویت: 1397/01/04
امتیاز کاربر: 2328
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود