مجید مهدوی پاینده-بیشتر از یک نفر
مجید مهدوی پاینده
نام کاربری: mmp.1312
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 2461
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

مجید مهدوی پاینده هستم متولد سیزده اسفند شصت و پنج،سیزده ساله که وظیفه ام یادآوری کردن به آدمهاست که چه نعمت هایی رو توی زندگیشون دارن که باید قدرش رو بدونن و ازشون لذت ببرن

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود