مهدی عارفی نژاد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهدی عارفی نژاد
نام کاربری: mehdima7
تاریخ عضویت: 1397/10/07
امتیاز کاربر: 1789
تعداد افراد دنبال کننده: 1

mehdima7 تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود