مهدی فرخیان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهدی فرخیان
نام کاربری: mehdifarokhian
تاریخ عضویت: 1397/08/07
امتیاز کاربر: 11566
تعداد افراد دنبال کننده: 7

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود