زهره مشکوری-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟


زهره مشکوری
نام کاربری: mashkoori
تاریخ عضویت: 1397/05/12
امتیاز کاربر: 19642
تعداد افراد دنبال کننده: 29

من کی ام

به روان شناسی و علوم اعصاب علاقه دارم و روان شناسی تربیتی می خونم و دوست دارم هر روز بیشتر از یک نفر باشم 😌

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود