زهره مشکوری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

زهره مشکوری
نام کاربری: mashkoori
تاریخ عضویت: 1397/05/12
امتیاز کاربر: 5034
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود