محمدحسین معقولی | بیشتر از یک نفر
محمدحسین معقولی
نام کاربری: magholi
تاریخ عضویت: 1397/02/24
امتیاز کاربر: 44,903
تعداد افراد دنبال کننده: 7

من کی ام

من محمدحسین معقولی هستم. فعلا مشاور حقوقی و مدیر کمیسیون معاملات در یک شرکت خصولتی و در کنار آن مدرس حقوق کاربردی و کوچ حقوقی هستم و در مقطع دکتری حقوق تحصیل می کنم.

من محمدحسین معقولی هستم. فعلا مشاور حقوقی و مدیر کمیسیون معاملات در یک شرکت خصولتی و در کنار آن مدرس حقوق کاربردی و کوچ حقوقی هستم و در مقطع دکتری حقوق تحصیل می کنم. 

در طول دو سال گذشته در زمینه کوچینگ و NLP مطالعات و دوره هایی را گذرانم و از طریق نماینده انجمن جهانی کوچینگ ICI و انجمن جهانی NLP - IN آموزش دیده و مدرک دریافت کردم.

در حال حاضر در زمینه کوچینگ حقوقی و کوچینگ خانواده در حال فعالیت هستم و دوره های آموزشی در زمینه حقوق کاربردی برای مردم و مشاغل تخصصی برگزار می کنم. 

عقیده دارم؛ متاسفانه، قوانین و مقررات برای حقوقدانان نوشته شده نه مردم، لذا مردم از قوانین و مقررات جاری کشور چیز زیادی نمی دانند و به همین جهت دادگستری مملو از مردمی است که در اثر عدم آگاهی گرفتار پیچ و خم های حقوقی شده اند. 

رسالت من؛ افزایش آگاهی و دانش حقوقی مردم است، تا کمتر گرفتار سیستم قضایی باشند. البته در حدی توان و بضاعتم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود