عبداللطیف باش قره | بیشتر از یک نفر
عبداللطیف باش قره
نام کاربری: latifkaizen
تاریخ عضویت: 1397/02/19
امتیاز کاربر: 12,715
تعداد افراد دنبال کننده: 7

من کی ام

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود