عبداللطیف باش قره-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

عبداللطیف باش قره
نام کاربری: latifkaizen
تاریخ عضویت: 1397/02/19
امتیاز کاربر: 10193
تعداد افراد دنبال کننده: 4

درباره من