کبری رضانژاد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

کبری رضانژاد
نام کاربری: kobrarezanejad
تاریخ عضویت: 1396/12/18
امتیاز کاربر: 22979
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود