احد خدایی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

احد خدایی
نام کاربری: khodaei.carismatic
تاریخ عضویت: 1397/05/14
امتیاز کاربر: 7499
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

احدخدایی هستم مدرس فن بیان ومهارتهای ارتباطی-بهبودفردی . رسالتم اینه که آموزش ببینم وآموزش بدم ، به هم نوعانم کمک می کنم رسالت زندگیشون روپیداکنندوفردمفیدی برای خانواده واجتماع باشند.