احد خدایی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

احد خدایی
نام کاربری: khodaei.carismatic
تاریخ عضویت: 1397/05/14
امتیاز کاربر: 6194
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود