کاظم خالویان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

کاظم خالویان
نام کاربری: kazem02
تاریخ عضویت: 1398/01/03
امتیاز کاربر: 6951
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود