آقای دکتر لک زائی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

آقای دکتر لک زائی
نام کاربری: jafarlakzaei
تاریخ عضویت: 1397/07/14
امتیاز کاربر: 254338
تعداد افراد دنبال کننده: 122

درباره من

www.drlakzaei.irبا زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود