جعفر قدرتی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: jafargh
تاریخ عضویت: 1397/02/29
امتیاز کاربر: 1480
تعداد افراد دنبال کننده: 1

jafargh تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود