حسین موسویان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حسین موسویان
نام کاربری: hosein.mousaviyan
تاریخ عضویت: 1397/11/29
امتیاز کاربر: 217
تعداد افراد دنبال کننده: 18

hosein.mousaviyan تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود