حسن بوعذار-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حسن بوعذار
نام کاربری: hassan.bouazar
تاریخ عضویت: 1397/02/28
امتیاز کاربر: 11503
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

آموزش می‌بینم/ آموزش می‌دهم توسعه فردی/ رسالت فردی