ناهید هاشمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

ناهید هاشمی
نام کاربری: hashemi
تاریخ عضویت: 1397/09/19
امتیاز کاربر: 1277
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

وضعیت کنونی من سرنوشت نهایی من نیست،روزهای خوب در راهند....

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود