سیدمحمد حسنی زاده-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سیدمحمد حسنی زاده
نام کاربری: hasanizadeh
تاریخ عضویت: 1396/12/18
امتیاز کاربر: 3954
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود