ابوالفضل حمامی مهرجردی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

ابوالفضل حمامی مهرجردی
نام کاربری: hamami
تاریخ عضویت: 1397/02/18
امتیاز کاربر: 27508
تعداد افراد دنبال کننده: 7

من کی ام

عاملیت فروش و پشتیبان آسیاتک مسلط به میکروتیک و شبکه

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود