ابوالفضل حمامی مهرجردی | بیشتر از یک نفر

ابوالفضل حمامی مهرجردی
نام کاربری: hamami
تاریخ عضویت: 1397/02/18
امتیاز کاربر: 64030
تعداد افراد دنبال کننده: 12

من کی ام

مسلط به میکروتیک و شبکه و سیسکو

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود