فریا کدخدا | بیشتر از یک نفر
فریا کدخدا
نام کاربری: feryakadkhoda
تاریخ عضویت: 1398/12/09
امتیاز کاربر: 24,021
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

فریا کدخدا،متولد اسفند 73،دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه خوارزمی تهران

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود