فرزاد خلیلیان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فرزاد خلیلیان
نام کاربری: farzadkhalilian
تاریخ عضویت: 1397/10/30
امتیاز کاربر: 11571
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود