مهدی فرهادزاده شوشتری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهدی فرهادزاده شوشتری
نام کاربری: farhadstr
تاریخ عضویت: 1397/01/22
امتیاز کاربر: 1885
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

مهدی فرهادزاده هستم متولد شوشتر ساکن اهواز کارشناس ارشد مهندسی مکانیک شغل اول : مدرس فن بیان و سخنوری شغل دوم : شاغل در نیروگاه تولید برق رامین اهواز

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود