مهدی فرهادزاده شوشتری-بیشتر از یک نفر
مهدی فرهادزاده شوشتری
نام کاربری: farhadstr
تاریخ عضویت: 1397/01/22
امتیاز کاربر: 3992
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

مهدی فرهادزاده هستم متولد شوشتر ساکن اهواز کارشناس ارشد مهندسی مکانیک شغل اول : مدرس فن بیان و سخنوری شغل دوم : شاغل در نیروگاه تولید برق رامین اهواز

عاشق آموزش مهارت های ارتباطی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود