سعید اطمینانی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

سعید اطمینانی
نام کاربری: etminanis
تاریخ عضویت: 1397/04/02
امتیاز کاربر: 10422
تعداد افراد دنبال کننده: 4

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود