نوید آرین-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: ertebattalaei
تاریخ عضویت: 1397/03/10
امتیاز کاربر: 1954
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

من نوید آرین هستم.سعی می کنم در زندگی انتخاب های خوبی داشته باشم و مسئولیت آن را بپذیرم و به دیگران هم کمک کنم که انتخاب های بهتری داشته باشند.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود