بهروز کریمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

بهروز کریمی
نام کاربری: behrooz8757
تاریخ عضویت: 1397/01/20
امتیاز کاربر: 4647
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود