اردشیر تایکندی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

اردشیر تایکندی
نام کاربری: ardeshirtaikandy
تاریخ عضویت: 1397/10/05
امتیاز کاربر: 6314
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من