امیر رفیعی کیا-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

امیر رفیعی کیا
نام کاربری: amir2434
تاریخ عضویت: 1398/01/22
امتیاز کاربر: 4809
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

((( رمز موفقیت تلاش برای خواسته هایت است))) اهل روستا هستم(با افتخار) یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه, فوق دیپلم حقوق, شغل اولم کشاورزی, شغل دومم موسس آموزشگاه عاشق کشاورزی و باغداری دوستدار کتابهای انگیزشی و روانشناسی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود