علیرضا قاسمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علیرضا قاسمی
نام کاربری: alirezaghp.95
تاریخ عضویت: 1397/01/21
امتیاز کاربر: 3827
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود