یلدا امیری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

یلدا امیری
نام کاربری: YALDA
تاریخ عضویت: 1397/10/13
امتیاز کاربر: 933
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود