وجیهه فتحی پور-بیشتر از یک نفر
وجیهه فتحی پور
نام کاربری: V.fathipour
تاریخ عضویت: 1397/02/05
امتیاز کاربر: 16915
تعداد افراد دنبال کننده: 11

من کی ام

نمی خواهم چیزی بشوم تنها می خواهم یک انسان باشم، دوست من باور کن سخت است آدم یک "انسان" بشود... وجیهه فتحی پور هستم آموزشیاز مهارت های بهبود فردی کارشناس برق قدرت اهل اصفهان و دوستدار آموزش

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود