منصوره شکیبامهر-بیشتر از یک نفر
منصوره شکیبامهر
نام کاربری: Shakiba
تاریخ عضویت: 1397/10/11
امتیاز کاربر: 11632
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

منصوره شکیبامهر هستم و از سال 96 تصمیم گرفتم نحوه زندگی ام را تغییر دهم . مسیر تغییر، عجیب تر از چیزی بود که فکرش را می کردم . معتقدم استاد بهرامپور ، دستی هستند از دستان خداوند ، برای رساندن من به اهدافم .

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود