منصوره شکیبامهر-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

منصوره شکیبامهر
نام کاربری: Shakiba
تاریخ عضویت: 1397/10/11
امتیاز کاربر: 10402
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

منصوره شکیبامهر هستم و از سال 96 تصمیم گرفتم نحوه زندگی ام را تغییر دهم . مسیر تغییر، عجیب تر از چیزی بود که فکرش را می کردم . معتقدم استاد بهرامپور ، دستی هستند از دستان خداوند ، برای رساندن من به اهدافم .