منصوره شکیبامهر-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

منصوره شکیبامهر
نام کاربری: Shakiba
تاریخ عضویت: 1397/10/11
امتیاز کاربر: 191979
تعداد افراد دنبال کننده: 72

من کی ام

منصوره شکیبامهر هستم و از سال 96 تصمیم گرفتم نحوه زندگی ام را تغییر دهم . مسیر تغییر، عجیب تر از چیزی بود که فکرش را می کردم . معتقدم استاد بهرامپور ، دستی هستند از دستان خداوند ، برای رساندن من به اهدافم .

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود