منصوره شکیبامهر-بیشتر از یک نفر
منصوره شکیبامهر
نام کاربری: Shakiba
تاریخ عضویت: 1397/10/11
امتیاز کاربر: 144456
تعداد افراد دنبال کننده: 64

من کی ام

منصوره شکیبامهر هستم و از سال 96 تصمیم گرفتم نحوه زندگی ام را تغییر دهم . مسیر تغییر، عجیب تر از چیزی بود که فکرش را می کردم . معتقدم استاد بهرامپور ، دستی هستند از دستان خداوند ، برای رساندن من به اهدافم .

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود