سیدمحمد احمدی | بیشتر از یک نفر
سیدمحمد احمدی
نام کاربری: Seyedmohammadahmadi
تاریخ عضویت: 1397/03/06
امتیاز کاربر: 71,891
تعداد افراد دنبال کننده: 37

من کی ام

سیدمحمد احمدی هستم... نویسنده، مترجم و ایده پرداز، مدرس و مربی عزت نفس و قانون جذب از سالهای اولیه زندگی ام معلولیت رو لمس و حس کردم. اما همواره برای تغییر تلاش کردم. عاشق مطالعه و ورزشهای سنگین و قدرتی و همینطور تفریحات آبی و بیابان گردی هستم... www.ojefarawani.com

 سیدمحمد احمدی هستم...

مدرس و مربی راهکارهای پرورش ذهنی در اعتمادبه‌نفس.

از سالهای اولیه زندگی ام معلولیت رو لمس و حس کردم. اما همواره برای تغییر تلاش کردم.

عاشق مطالعه،مطالعه،مطالعه و بعد ورزش و تفریحات آبی و بیابان گردی هستم...

با تلاش ومجاهدت دنیارا جای بهتری برای زندگی خواهم کرد.

mohamdahmadi21@

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود