سمانه گیل-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

سمانه گیل
نام کاربری: Sama
تاریخ عضویت: 1397/04/12
امتیاز کاربر: 20863
تعداد افراد دنبال کننده: 13

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود