رضا قادری پور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

رضا قادری پور
نام کاربری: Rezagp
تاریخ عضویت: 1397/02/17
امتیاز کاربر: 5362
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام

رضا قادری پور هستم، در حال تبدیل شدن به یک برنامه نویس وب حرفه ای

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود