نادیا فارسی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نادیا فارسی
نام کاربری: Nadia.Farsi
تاریخ عضویت: 1397/09/25
امتیاز کاربر: 2698
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود