محمد رضا تقی زاده-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد رضا تقی زاده
نام کاربری: Momo1012
تاریخ عضویت: 1397/12/02
امتیاز کاربر: 2708
تعداد افراد دنبال کننده: 0

درباره من

محمد رضا تقی زاده هستم ته تغاری سال 1371خدا دانشجوی ارشد انصرافی رشته آب و سازه هیدرولیکی چون فهمیدم همه موفقیت تو دل درس نیست دوقلو

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود