محمد رضا تقی زاده-بیشتر از یک نفر
محمد رضا تقی زاده
نام کاربری: Momo1012
تاریخ عضویت: 1397/12/02
امتیاز کاربر: 3009
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

محمد رضا تقی زاده هستم ته تغاری سال 1371خدا دانشجوی ارشد انصرافی رشته آب و سازه هیدرولیکی چون فهمیدم همه موفقیت تو دل درس نیست دوقلو

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود