قاسم محمدی-بیشتر از یک نفر
قاسم محمدی
نام کاربری: Mghasem365
تاریخ عضویت: 1397/02/07
امتیاز کاربر: 11029
تعداد افراد دنبال کننده: 8

Mghasem365 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

قاسم محمدی هستم. یک تغییر کننده و مدرس فن بیان و مهارتهای ارتباطی، نویسنده دو کتاب (راه حل جایگزبن) و ( چگونه فن بیان و سخنرانی خوبی داشته باشیم؟ تلاش می کنم با آموزش مهارت ها بهبود فردی حال خوب را در خود و دیگران ایجاد کنم تا شادی در سراسر ارتباط شان موج بزند و شاهد تغییر بنیادی در ذهن شان باشند.

سعی دارم با آموزش مهارت های فن بیان🗣 و بهبود فردی در سرزمین عطوفت و مهربانی یعنی در دل ها و قلب های آدم ها جای گرفته و بذر شادی را بیافشانیم تا در سراسر وجودشان حس شادی😃 را بگسترانیم همچنین مهر و وفا، دوستی، صمیمیت، شاد زیستن، مثبت اندیشی و همنوع دوستی و حس و حال خوب در همه لحظاتشان موج بزند. تا رضایتمندی خدای مهربان و خلق خدا و دل خودم را شاهد باشم.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹،🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود