قاسم محمدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

قاسم محمدی
نام کاربری: Mghasem365
تاریخ عضویت: 1397/02/07
امتیاز کاربر: 9751
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین اینجانب قاسم محمدی با مدرک لیسانس مدیریت و مدرس فن بیان، سخنرانی و ارتباطات موثر با رویکرد بهبود فردی، نویسنده دو کتاب الکترونیکی (راه حل جایگزبن) و چاپی ( چگونه فن بیان و سخنرانی خوبی داشته باشیم؟ تلاش می کنم حال خوبی را در دیگران ایجاد کنم.🌹🌱

سعی دارم با آموزش مهارت های فن بیان🗣 و بهبود فردی در سرزمین عطوفت و مهربانی یعنی در دل ها و قلب های آدم ها جای گرفته و بذر شادی را بیافشانیم تا در سراسر وجودشان حس شادی😃 را بگسترانیم همچنین مهر و وفا، دوستی، صمیمیت، شاد زیستن، مثبت اندیشی و همنوع دوستی و حس و حال خوب در همه لحظاتشان موج بزند. تا رضایتمندی خدای مهربان و خلق خدا و دل خودم را شاهد باشم.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹،🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود