مهدی حکیمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهدی حکیمی
نام کاربری: MehdiHakimi
تاریخ عضویت: 1397/02/07
امتیاز کاربر: 5514
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود