مریم فروغی فر-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مریم فروغی فر
نام کاربری: Maryamforughifar
تاریخ عضویت: 1397/09/22
امتیاز کاربر: 9111
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

عاشق زبان انگلیسی و عاشق این که ایران رو بهترین مکان برای زندگی کردن بکنم