محمد جواد افتخاری-بیشتر از یک نفر
محمد جواد افتخاری
نام کاربری: Mamadjavad
تاریخ عضویت: 1397/11/16
امتیاز کاربر: 22381
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

من محمد جواد افتخاری هستم معلم ریاضی! به تازگی کمی خودم را شناخته ام...... امیدوارم بتوانم اثرگذار باشم!

محمد جواد افتخاری
فارغ التحصیل کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه فرهنگیان

دبیر رسمی آموزش و پرورش

امیدوار به پیشرفت و آینده
ان شاالله بزودی خبر های خوبی از خودم بهتون میگم...!

  خلاقیت
  کنجکاوی
  انصاف و عدالت

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود