مهشاد ترابی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهشاد ترابی
نام کاربری: Mahshadtorabi
تاریخ عضویت: 1397/08/29
امتیاز کاربر: 883
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود