محسن شیروانی-بیشتر از یک نفر
محسن شیروانی
نام کاربری: MOHSEN007
تاریخ عضویت: 1397/01/24
امتیاز کاربر: 94528
تعداد افراد دنبال کننده: 33

من کی ام

شخصی که عمیقا باور داره،بزرگترین و هوشمندانه ترین و پرسودترین سرمایه گذاری،سرمایه گذاری روی بهبود و توسعه فردی هستش.

  پشتکار
  ذهن آگاهی
  نظم
  مهربانی
  تندرستی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

1.عمل گرایی 2.سرمایه گذاری روی توسعه فردی 3.زندگی با ارزشها
میخوام به آموزشهایی که میبینم و خواهم دید،عمل کنم تا نتیجه اش رو ببینم و بیشتر روی خودم سرمایه گذاری کنم.و به اطرافیانم هم کمک کنم تا اونها هم رشد کنند.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود