سیدضیا حسنی-بیشتر از یک نفر

ششمین دوره بلند مدت استادی : آخرین روزهای ثبت نام در دوره حضوری بلند مدت مدرسه استادی شش

سیدضیا حسنی
نام کاربری: Hasani03
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 50442
تعداد افراد دنبال کننده: 18

من کی ام

سیدضیا حسنی هستم.مربی و مدرس بهبودفردی با رویکرد مهارتهای ارتباطی، تلاش میکنم تا با آموزش دیدن و آموزش دادن دنیای خود ودیگران را جای بهتری برای زندگی کردن کنم عاشق زندگی، همسر و بچه هام،،، عاشق آموزش و یادگیری......


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود