حامد دهقانپور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حامد دهقانپور
نام کاربری: Hamed68110
تاریخ عضویت: 1397/08/09
امتیاز کاربر: 6583
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود