محمد صادقی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

محمد صادقی
نام کاربری: Goodboy
تاریخ عضویت: 1397/05/26
امتیاز کاربر: 2042
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود