فاطمه پورصادقی-بیشتر از یک نفر
فاطمه پورصادقی
نام کاربری: Fatima70
تاریخ عضویت: 1397/06/12
امتیاز کاربر: 3814
تعداد افراد دنبال کننده: 1

Fatima70 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

فاطمه پورصادقی - کارشناسی راهنمایی و مشاوره از دانشگاه تربیت معلم - ساکن توابع استان اصفهان .... آرزوهایم را در واقعیت زندگی خواهم کرد چرا که آرامش سهم من از زندگیست ... 

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود