فاطمه پورصادقی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فاطمه پورصادقی
نام کاربری: Fatima70
تاریخ عضویت: 1397/06/12
امتیاز کاربر: 3812
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

فاطمه پورصادقی - کارشناسی راهنمایی و مشاوره از دانشگاه تربیت معلم - ساکن توابع استان اصفهان .... آرزوهایم را در واقعیت زندگی خواهم کرد چرا که آرامش سهم من از زندگیست ... 

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود