فراز صالحی | بیشتر از یک نفر
نام کاربری: Faraz
تاریخ عضویت: 1399/10/20
امتیاز کاربر: 4,874
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

از بچگی با حرف زدن و تعامل با دیگران مشکل داشتم , پس شروع کردم حرف زدن با کامپیوتر ها. (من یک برنامه نویسم) اومدم بیشتر از یک نفر باشم و می خوام از دیروز بیشتر یاد بگیرم و بیشتر عمل کنم.

  هیجان
  ذهن آگاهی
  نظم
  لذت طلبی
  حمایت گری

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود