سیدعرفان موسوی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سیدعرفان موسوی
نام کاربری: ErfanMousavi
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 8153
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

سیدعرفان موسوی هستم، کارشناس مهندسی معماری و علاقمند به کتاب و کتابخوانی اهل آموزش دیدن و رشدن کردن یکی از نیاز های اولیه زندگی من این هست آموزش ببینم تا بهتر زندگی کنم.