عزالدین آل علی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عزالدین آل علی
نام کاربری: Ealalitrading
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 28676
تعداد افراد دنبال کننده: 9

من کی ام

مهندس عمران و مدیر عامل شرکت بازرگانی هستم.سعی می کنم بیشترین سرمایه گذاری رو روی رشد شخصی خودم انجام بدم چون شدیدا به این اعتقاد دارم که بهترین سرمایه گذاری جهت رسیدن به هر هدفی و مهمترین آن خوشبختی و آرامش خودم و خانواده ام می باشد.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود